Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije napredovanja bolesti i delirija

Edukacijski projekt Klinike za psihijatriju Vrapče i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda Europske unije

Stop delirij!

U hrvatskim bolnicama 65 posto svih hospitalizacija čine liječenja osoba starijih od 60 godina. Smrtnost pacijenata starije životne dobi tijekom bolničkog liječenja doseže i 30 posto, čemu uvelike pridonosi i delirij, hitno stanje koje se može spriječiti. Projektom će se educirati zdravstveni djelatnici kod kojih se pacijenti starije životne dobi ne liječe zbog primarne bolesti, demencije, te im trebaju multidisciplinarna znanja kako bi uočili, liječili i spriječili delirij te usporilo napredovanje demencije. U sklopu projekta održat će se i kongres koji će po prvi puta okupiti Hrvatsku Alzheimer aliansu, savez koji okuplja 34 zdravstvene i znanstvene ustanove, stručna društva i udruge.